خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

  1-یک کلاس بنویسید که بتواند دو یا سه پارامتر بگیرد

  -اگر دو پارا متر گرفت اعداد اول بین آنها را چاپ کند

  - اگر سه پارامتر گرفت جمع ارقام کل آن سه عدد را چاپ کند

  2-یک کلاس بنویسید که

                  - اگر یک رشته گرفت حرف اول و آخر آن را جابجا کند

                  -اگر یک آرایه ده عضوی گرفت آرایه بی چاره را مرتب کند

                  - نتایج را چاپ کند

  3-یک کلاس بنویسید که سه عدد به صورت پارامتر  دریافت کند (مقدار اختیاری برای عدد اول 1000 و برای عدد دوم 100 و برای عدد سوم 10 در نظر بگیرد )

                  سپس  عدد اول بعد از هر کدام از پارامترها را چاپ کند

  4- یک  کلاس شامل توابع  زیر تعریف کنید  و آنرا در برنامه به کار ببرید

                  الف- یک تابع سازنده که مقدار A   را به عنوان ورودی بگیرد (A تعداد عناصر آرایه است )

                  ب- یک تابع  که یک آرایه به تعداد A  از اعداد صحیح  را به صورت حافظه پویا ( در زمان اجرا) اختصاص دهد و آنرا  از اعداد

  صحیح که از ورودی می خواند  پر کند  ( دسترسی به عناصر آرایه را  به کمک  افزودن به  اشاره گر انجام دهید )

                  ج- تابعی که عددی را که بیشتر از سایر اعداد در آرایه تکرار شده را مشخص کرده و چاپ کند

                  د- تابعی  که  جمع همه  عنصر های  آرایه را مشخص نماید  و  و در B  قرار دهد

                  ه- یک تابع  که بزرگترین عنصر آرایه را در C  قرار دهد

                  و- تابعی که آرایه را مرتب شده نزولی چاپ کرده و مقادیر B ورا نیز چاپ نماید

                  ز- تابع مخربی که آرایه  دینامیک را از حافظه حذف نماید

   

  5-یک کلاس بنویسید که  يك عدد را به صورت پارارمتر  بگیرد  و تابعی بنویسید که   5 عدد اول  بزرگتر از آنرا در آرایه ای قرار دهد و تابع دیگر آرایه را چاپ کند

   

  6-  یک کلاس بنویسید که  یک آرایه 100 تایی  یا یک آرایه 10*10  را به عنوان پارامتر بگیرد (دو تابع سازنده مختلف داشته باشد ) اگر آرایه  یک بعدی گرفت تعداد اعداد زوج آن را چاپ کند   اگر آرایه دو بعدی گرفت جمع عناصر سطر آخر آن را بدست آورد و چاپ کند  

  7-  یک کلاس بنویسید که سه پارامتر بگیرد  کاربر ممکن است فقط یک پارامتر  یا دو پارامتر وارد کند  پارامتر دوم اختیاری برابر 5 و پارامتر سوم برابر 8 باشد –سپس مقسوم علیه های هر کدام از سه عدد را چاپ کنید

  8-تابع سازنده چیست؟ - چه ویژگی هایی دارد  - چه وظایفی دارد

  9- یک کلاس بنویسید که در آن تابع سازنده پارامترهای ورودی   را دریافت کند و به کلاس انتقال دهد کلاس را در برنامه ایی بکار ببرید

  10- تابع مخرب چیست؟ چه وظیفه ای دارد ؟ یک مثال بنویسید

  11-یک کلاس بنویسید که آرایه ای 10*10 را  به صورت پارامتر بگیرد جمع عناصر سطر اول و جمع عناصر سطر آخر آن بیچاره را بدست آورد و چاپ کند


  این مطلب تا کنون 40 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : آرایه ,کلاس ,                ,بنویسید ,تابع ,پارامتر ,کلاس بنویسید ,تابع سازنده ,پارامتر بگیرد ,بدست آورد ,بعدی گرفت ,
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر