خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

  دانشجویان سوالات زیر  ( فقط سوالات ستاره دار)  را برای روز شنبه 8 خرداد حل کرده و همراه بیاورند

   

  1- یک کلاس بنویسید که نام یک نفر را به عنوان پارامتر بگیرد  و در فایل رکورد دار (new.dat ) شامل فیلدهای  نام- معدل – تلفن  جستجو کند  و اگر نام او در فایل وجود دارد مشخصات او را چاپ نماید وگرنه بنویسد که وجود ندارد .

  2-

  الف- یک کلاس بنویسید که  مشخصات دانش آموزان کلاس الف را در فایل  رکورد دار  class1.dat  و مشخصات دانش آموزان کلاس  ب  را در فایل class2.dat  ذخیره نماید  تعداد دانش آموزان هر کلاس به صورت پارامتر وارد می شود

  ب- مشخصات شاگرد اول هر کلاس را چاپ کنید 

  ج- مشخصات دانش آموزان کلاس الف را بر حسب معدل مرتب نزولی بنمایید

  د- مشخص کنید  چند نفر هستند که نامشان در دو کلاس شبیه هم است ( یعنی نام هایی  که هم در کلاس الف و هم در کلاس ب وجود دارد )

  3- یک کلاس بنوبسید که   نام یک فایل متنی را به عنوان پارامتر  بگیرد و کلمه ای را که دفعات تکرار آن ماکزیمم است را چاپ کند

   

  4-در یک فایل نوع دار به نام NEW.DAT  ( نام  - نمره  -  آدرس )  تعدادی دانش آموز ذخیره شده است  برنامه ای بنویسید که  درون فایل برای همه افراد به نمره آنها یک واحد اضافه کند

  5-در یک فایل به نام letter.txt   در هر سطر یک متن  ذخیره شده است یک کلاس  بنویسید که مشخص نماید  از هر حرف الفبای لاتین در متن فایل چند تا وجود دارد

  6-در یک فایل نوع دار به نام CLASS.DAT  ( نام  - نمره  -  تلفن )  تعدادی دانش آموز ذخیره شده است برنامه ای بنویسیدکه رکورد های موجود در فایل را بر حسب نمره  نزولی مرتب نماید

   

  7-کلاسی  بنويسيد كه آرايه اي از ركوردها شامل نام و معدل و ده نمره  براي 10 نفر بوجود آورد سپس نام و ده نمره را براي ده نفر بخواند و در آرايه قرار دهد و فيلد معدل را نيز كامل كند  و آنگاه مشخصات را بر حسب معدل از بزرگ به كوچك مرتب كرده و چاپ كند .

  8-کلاسی بنويسيد كه يك فايل متن را از آخر به اول در فايل متن ديگر( جديد ) بنويسد

   9-یک کلاس برای ترجمه یک متن به شرح زیر بنویسید

   در  فایل  متنی شماره 1   تعدادی کلمه لاتین ( در هر سطر یک کلمه ) ذخیره شده است می خواهیم ترجمه این متن را در  فایل متنی شماره 2  ذخیره نماییم  برای ترجمه یکایک کلمات موجود در متن را باید استخراج نموده و معنی آنرا از کاربر پپرسید و معنی های پرسیده شده را در فایل 2 بنویسید

  الف – تابع سازنده نام فایل 1 و نام فایل 2 را به صورت رشته ای به عنوان پارامتر دریافت می کند

  ب - رویدادی برای تولید فایل ترجمه  بنویسید

  ج- رویدادی بنویسید که فایل شماره 2 ( ترجمه شده) را روی مونیتور چاپ کند

  *10-یک کلاس شامل توابع زیر بنویسید

                  -تابعی بنویسید که محتوای آرایه ای 10*10 را از ورودی بخواند

                  - تابعی بنویسید که بزرگترین عضو آرایه و محل آنرا  مشخص نماید

                  -کلاس دیگری بنویسید که از کلاس اول ارث ببرد و  شامل توابع زیر باشد

                                  - تابعی که به جای هر عدد اول آرایه عدد اول بزرگتر از آنرا قرار دهد

                                  - تابعی که سطری را که شامل عدد ماکزیمم است را صعودی مرتب کند

  *11-  یک کلاس بنویسید که یک پارامتر بگیرد و آرایه ای از نمرات را به اندازه آن تعداد بوجود بیاورد

                  -تابعی بنویسید که نمرات را دریافت کند

                  - تابعی بنویسید که به نمرات کمتر از میانگین  یک واحد اضافه نماید

                  -کلاس دیگری بنویسید که از کلاس اول ارث ببرد و دو پارامتر داشته باشد که با دریافت آنها نمرات بین آن دو                 پارامتر را در آرایه دیگری قرار دهد

  *12- یک کلاس بنویسید که  دو پارامتر A ورا  بگیرد و  دو آرایه ایجاد کند که یکی به تعداد A  و دیگری به تعداد B  عضو داشته باشد

  -      تابعی بنویسید که عناصر دو آرایه را دریافت کند

  -      تابعی بنویسید که عناصر مشترک دو آرایه را در آرایه سومی قرار دهد

  یک کلاس بنویسید که از این کلاس  ارث ببرد و یک پارامتر K رابگیرد  از هر آرایه به تعداد K  عدد شامل بزرگترین عناصر دو آرایه را در آرایه ای به نام P  قرار دهد 

  -      تابعی بنویسید سه تایی های اول متوالی را از درون آرایه  پیدا کند و در آرایه جدیدی قرار دهد

  -      توابعی برای چاپ نتایج بنویسید

   

                                                                                                 

   

                 

  *1-یک کلاس بنویسید که دو عدد را به صورت پارامتر دریافت کند

  -      تابعی بنویسید که اعداد اول بین دو عدد را چاپ کند

  -      کلاسی بنویسید که از کلاس قلبی ارث ببرد و یک آرایه 40 تایی را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که مشخص کند کند آیا دو عدد گرفته شده در کلاس اصلی  هر دو در این آرایه وجود دارند یا نه؟ yes  یا no  چاپ کند

  *2- یک کلاس بنویسید که یک رشته را به صورت پارامتر بگیرد

  -      یک کلاس بنویسید که رشته را به دو رشته شامل حروف بزرگ و حروف کوچک تفکیک کند

  -      یک کلاس بنویسید که از کلاس قلبی ارث ببرد و یک رشته را بصورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که حروف مشترک دو رشته را به صورت یک رشته تبدیل کرده . چاپ کند

  *3- یک کلاس بنویسید که یک عدد را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که دو عدد اول بعد از آن را چاپ کند

  -      یک کلاس بنویسید که از کلاس قلبی ارث ببرد و اولین عدد متقارن بعد از عدد پارارمتر ورودی کلاس اصلی را چاپ کند

   

  *4- یک کلاس بنویسید که آرایه ای 10*10 را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که سطر اول آرایه بیچاره را صعودی مرتب کند

  -      یک کلاس بنویسید که از کلاس قلبی ارث ببرد و آرایه ای 10 عضوی را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که مشخص کند آیا  آرایه 10 عضوی دقیقا برابر با سطر آخر آرایه 10* 10 هست یا نه؟ (yes    یا   no     چاپ کند )

  *5-یک کلاس بنویسید که یک رشته را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که رشته بیچاره را مقلوب کند

  -      تابعی بنویسید که حرف آخر رشته ورودی را حذف کند 

  -      تابعی برای چاپ نتایج بنویسید

  -      کلاسی بنویسید که از کلاس قبلی ارث ببرد  و یک رشته را به صورت پارامتر بگیرد

  -      تابعی بنویسید که رشته اولی و رشته دومی را در دو حالت کنار هم بگذارد و دو رشته جدید بدست آمده را چاپ کند

   

  *6-یک کلاس بنویسید که که رشتهs  را به صورت پارامتر بگیرد

                  -تابعی بنویسید که چهار حرف اول و چهار حرف آخر رشته را کنار هم بگذارد و رشته جدیدی تولید و                چاپ کند

                  - کلاسی بنویسید که از کلاس قبلی ارث ببرد و یک رشته را به صورت پارامتر بگیرد

                  - تابعی بنویسید که حرف های اول و آخر دو رشته را با هم جابجا کند و دو رشته را چاپ نماید

   


  این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : بنویسید ,کلاس ,تابعی ,آرایه ,      ,رشته ,تابعی بنویسید ,کلاس بنویسید ,      تابعی ,پارامتر بگیرد ,صورت پارامتر ,      تابعی بنویسید ,صورت پارامتر بگیرد ,پارامتر بگیرد       ,بگیرد       تابعی ,
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر